top of page
joe-hepburn-qr7rfIthbvc-unsplash.jpg

locatie Vaassen

Start

SprenghenParc ontwikkelt een prachtig woonconcept voor vitale ouderen!

Wie droomt er niet van: een fijne oude dag? Na al die jaren werken heerlijk van je vrije jaren genieten. Vitaal en in alle vrijheid. Zolang als het kan. Omringd door buren op wie je kunt rekenen. Wij gunnen het iedereen.

 

Daarom bedachten we een nieuw, allesomvattend woonconcept, speciaal voor senioren: SprenghenParc. Een woonomgeving met zowel (sociale)huurwoningen als koopwoningen. In eerste instantie voor een locatie in Vaassen, maar in feite is het overal realiseerbaar.

Update: 

Bouw? Wel of niet?

De bestemmingsplanwijziging is nog niet onherroepelijk en daarom kunnen we nog niet bouwen.

Gezien de landelijke netcongestie (gebreken aan voldoende tijdige elektra aansluitwaarden) heeft Bouwbedrijf Van Norel tijdig de aansluitingen voor de bouwplaats aangevraagd, zodat bij het verkrijgen van de onherroepelijke vergunning de bouwplaats te kunnen voorzien van stroom.

Alliander kan, in tegenstelling tot andere bouwlocaties in de regio, toch tijdig de aansluitingen voor de bouwaansluiting leveren.

In verband met de veiligheid heeft Bouwbedrijf Van Norel ervoor gekozen om bouwhekken rond de bouwkasten te plaatsen zodat het voor onbevoegden minder makkelijk wordt om bij de kasten te komen.

Download en bekijk hieronder de informatiebrochures van het project.

Brochure ontwikkeling.png
schetsontwerp.png
voorkant brochure spv.JPG
Voorkant brochure.JPG
schetsontwerp stedenbouwkundig plan.JPG

Stappenplan tot heden

Inmiddels is het december 2023 en is duidelijk dat het proces serieuze vertraging oploopt. Er zijn diverse gesprekken gevoerd, maar vooralsnog zonder resultaat. Nog onduidelijk is wanneer het bezwaar op de agenda van de Raad van State wordt opgevoerd ter behandeling. Wij kunnen daarom nog geen nadere mededelingen doen over het verdere verloop richting bouw en verkoop. Zodra dat wel mogelijk is informeren we alle belangstellenden via deze website en persoonlijk via mail.

15 december 2022 heeft de gemeenteraad van gemeente Epe en positief besluitgenomen. Van 6 januari tot 27 februari 2023 heeft het plan ter inzage gelegen. Gemeente Epe heeft van de Raad van State 1 bezwaarschrift ontvangen. Op het moment van schrijven wordt het bezwaarschrift inhoudelijk beoordeeld. Nog onduidelijk is hoe lang het proces hierdoor vertraging oploopt. We posten hier een nieuw bericht en mailen alle geïnteresseerden zodra het proces hervat kan worden.

  • Gedurende 2021 is er veel tijd besteed aan de voorbereiding van de bestemmingsplanwijziging. Dit resulteerde in start bestemmingsplanprocedure 1e kwartaal 2022. Plannen hebben gedurende de wettelijke termijn ter inzage gelegen en stonden vervolgens open voor zienswijzen die de gemeente heeft behandeld.

  • Op 16 juli  2020 zijn twee gespreksavonden gehouden met direct omwonenden. De opgehaalde ideeën zijn meegenomen in het schetsontwerp van stedenbouwkundige en architect.

  • In gesprek met de buurt via een webinar op 14 mei 2020. Er konden tot 28 mei schriftelijk vragen worden gesteld. Niet iedereen bleek in staat het webinar te volgen. Er zijn daarom - aanvullend - op 18 juni voor omwonenden in de tennishal live informatierondes gepland en gehouden. Op 8 juni zijn de antwoorden op vragen die tot en met 28 mei ingezonden zijn, op de website geplaatst. 

 

Stappenplan

Video's

Ton Essenstam
 
Over het idee achter SprenghenParc en zijn betrokkenheid bij Vaassen

Ton Essenstam

Ton Essenstam

Video afspelen

Woningcorporatie Triada
 
Over het belang van levensbestendig wonen in Vaassen

Woningcorporatie Triada

Woningcorporatie Triada